Helena in Senna v Osrednji knjižnici Mozirje
Foto: Branka Foršček

Helena in Senna v Osrednji knjižnici Mozirje
Foto: Branka Foršček

Helena in Senna v Osrednji knjižnici Mozirje
Foto: Branka Foršček

Helena in Senna v Osrednji knjižnici Polzela
Foto: arhiv Zavod PET

Poslušam za PET je program Zavoda PET.

Cilji programa so:

Izvaja se lahko kot terapija ali aktivnost s pomočjo psa.

 

Poslušam za PET – AAT – sodeluje strokovni tim, ki ga sestavljajo strokovna oseba, terapevtski par in točno izbrana skupina otrok. Strokovna oseba izbere otroke, ki bodo sodelovali v programu, zastavi cilje, izbere knjige, osmisli srečanje in spremlja ter dokumentira napredek otrok. Vodnik bere knjigo in skrbi za psihofizično počutje psa ter tesno sodeluje s strokovno osebo. Šola mora zagotoviti primeren prostor za izvajanje omenjenega programa.

 

Poslušam za PET – AAA – sodelujejo terapevtski par in uporabniki. Vodnik sam izbere knjigo, jo prebere in vodi pogovor z otroki. Aktivnost se lahko izvaja v različnih ustanovah (šole, zavodi, bolnišnice, knjižnice,…).

PRISPEVAJ SVOJIH 5

Vsaka PETka je dobrodošla, saj nam pomaga delati bolje.

RAD BI DONIRAL