Luna z otroci in strokovno sodelavko
Moniko Kuntner na OŠ Jožeta Moškriča Ljubljana
Foto: arhiv Zavod PET

Don na OŠ Slavka Gruma, Zagorje
Foto: arhiv Zavod PET

Luna z učenci na OŠ Jožeta Moškriča Ljubljana
Foto: arhiv Zavod PET

Luna na OŠ Jožeta Moškriča Ljubljana
Foto: arhiv Zavod PET

Luna v OŠ Jožeta Moškriča Ljubljana
Foto: arhiv Zavod PET

Ori na obisku na OŠ dr.Ljudevita Pivka Ptuj
Foto: arhiv Zavod PET

Ori na obisku na OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj
Foto: arhiv Zavod PET

Plakat, ki so ga izdelali otroci na OŠ Jožeta Moškriča
Foto: arhiv Zavod PET

Lili na obisku v vrtcu, delavnica "Sobivanje s psom"
Foto: arhiv Zavod PET

Lu in Jack na obisku v vrtcu, delavnica "Sobivanje s psom"
Foto: arhiv Zavod PET

IZOBRAŽEVANJE S POMOČJO PSA (AAE – Animal Assisted Education) je posredovanje v vzgojno – izobraževalne namene v vrtcih, šolah in drugih ustanovah oz. organizacijah, ki izvajajo izobraževanje otrok in mladine. Osnovni namen teh delavnic je osveščanje o sožitju z naravo in ravnanju z živalmi, o prostovoljstvu in odgovornosti do skupnosti v kateri živijo ali pa kot motivacija pri usvajanju učne snovi pri pouku, športnih dejavnostih ali pri dodatni strokovni pomoči. Delavnice so usklajene s šolskimi učnimi načrti.

Izvaja se lahko kot terapija ali kot aktivnost, s posamezniki ali skupinsko, kot enkratno srečanje ali kot sklop srečanj v daljšem časovnem obdobju, udeleženih pa je lahko največ 30 uporabnikov.

Kje se izvaja?

Izobraževanje s pomočjo psa se izvaja v vrtcih, osnovnih šolah ali drugih ustanovah oz. organizacijah, ki izvajajo izobraževanje otrok in mladine.

Koliko časa se izvaja?

Od 15 do maksimalno 60 minut, z obveznimi vmesnimi odmori za psa.

Primer dobre prakse

Izobraževanje s pomočjo psa na OŠ Hinka Smrekar v Ljubljani.

PRISPEVAJ SVOJIH 5

Vsaka PETka je dobrodošla, saj nam pomaga delati bolje.

RAD BI DONIRAL