Zakladnica znanja  1. V okviru celovite delovno terapevtske obravnave na oddelku za rehabilitacijo pacientov po amputaciji na URI – Soča se izvaja terapija s pomočjo psa in predstavlja nadgradnjo dopoldanske delovne terapije. Terapija s pomočjo psa je v naprej načrtovan proces, ki sledi določenim ciljem v rehabilitaciji. Namen raziskave je predstavitev pozitivnih vplivov
    terapije s pomočjo psa na življenje posameznika.


    Dokument: Sara Rupnik Mihelčič: Pozitivni vplivi terapije s pomočjo živali na življenje posameznika
  2. Dokument: Valentina Horvat Kokalj: Nove oblike odnosov človek - žival
  3. Dokument: Maja Rot: Šolanje terapevtskih psov
  4. Dokument: Tjaša Božič: Posredovanje s pomočjo psa in krepitev socialnih veščin
  5. Dokument: Tina Zabukovec - RAZVIJANJE SOCIALNIH IN BRALNIH VEŠČIN PRI DEKLICI Z NIZKO SAMOPODOBO S POMOČJO TERAPEVTSKEGA PSA

PRISPEVAJ SVOJIH 5

Vsaka PETka je dobrodošla, saj nam pomaga delati bolje.

RAD BI DONIRAL