Zakladnica znanja 1. V okviru celovite delovno terapevtske obravnave na oddelku za rehabilitacijo pacientov po amputaciji na URI – Soča se izvaja terapija s pomočjo psa in predstavlja nadgradnjo dopoldanske delovne terapije. Terapija s pomočjo psa je v naprej načrtovan proces, ki sledi določenim ciljem v rehabilitaciji. Namen raziskave je predstavitev pozitivnih vplivov
  terapije s pomočjo psa na življenje posameznika.


  Dokument: Sara Rupnik Mihelčič: Pozitivni vplivi terapije s pomočjo živali na življenje posameznika
 2. V sodobni zahodni družbi, v kateri se vse bolj oddaljujemo od sočloveka, postaja stik z naravo
  in živalmi vse bolj pomemben. Najbolj intimen pa tudi najbolj kompleksen odnos smo v tisočletjih
  skupne zgodovine razvili s psi, prav posebnega s t.i. terapevtskimi psi. V 21. stoletju
  se vse bolj uveljavljajo nove terapevtske metode. Ena od njih je posredovanje s pomočjo živali,
  v kateri terapevtski psi igrajo ključno vlogo. Z novimi metodami, ki jih prostovoljske organizacije
  izvajajo v sodelovanju z zdravstvenimi, socialno-varstvenimi in izobraževalnimi
  ustanovami, se skuša terapevtsko pomagati ljudem vseh starosti, ki se v življenju srečujejo z
  boleznijo ali omejitvijo in jim omogočiti kvalitetnejše življenje. Prostovoljske organizacije
  hkrati tudi spodbujajo ljudi k sožitju z naravo in živalmi ter medsebojnemu sodelovanju in
  nesebični pomoči sočloveku. Terapevtski pes je za širšo javnost tisti prijazen pes, ki se ga
  boža, obenem pa se sprašujemo kakšna sploh je njegova vloga. Vloga terapevtskega psa je
  več kot to – predvsem osebi, ki ga potrebuje, ko se v določenem življenjskem obdobju znajde
  v stiski. Pa vendar je njegova vloga v Sloveniji podcenjena. Prostovoljci, ki smo že vrsto let
  vodniki terapevtskih psov si prizadevamo, da bi le ta dobil zasluženo mesto v družbi.


  Dokument: Valentina Horvat Kokalj: Nove oblike odnosov človek - žival
 3. Namen magistrskega dela je bil ugotoviti metode in načine šolanja terapevtskih parov (človek-žival) v Sloveniji pri večjih organizacijah za izvajanje posredovanj s pomočjo živali (AAI) in jih primerjati s sistemom šolanja v dveh večjih tujih društvih, ki že vrsto let delujeta na tem področju (Pet Partners, Tiere als Therapie). V raziskavi so sodelovale tri organizacije: PET – Pasja enota terapevtov, Zavod za posredovanje s pomočjo psov, Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke in Slovensko društvo za terapijo s pomočjo živali Ambasadorji nasmeha.


  Dokument: Maja Rot: Šolanje terapevtskih psov
 4. V diplomskem delu je predstavljeno posredovanje s pomočjo psa, bolj natančno, kakšen pomen ima posredovanje s pomočjo psa pri krepitvi socialnih veščin. Teoretični del zajema podrobno predstavitev prednosti terapevtskega psa pri delu z ranljivo populacijo. V nadaljevanju se je avtorica osredotočila na tudi na razmejitev termina posredovanje s pomočjo psa, ki zajema terapijo in aktivnost  s pomočjo psa ter razlike in podobnosti med njima. Nadaljevala je s temo o terapevtski koristnosti živali. Kljub mnogim pozitivnim vplivom posredovanja s pomočjo psa, se je v naslednjem poglavju posvetila težavam in oviram, s katerimi se lahko soočamo pri tem delu. Zadnji del teoretičnega dela se nanaša na socialne veščine in kakšen pomen ima posredovanje s pomočjo psa pri njihovi krepitvi.


  Dokument: Tjaša Božič: Posredovanje s pomočjo psa in krepitev socialnih veščin
 5. Dokument: Tina Zabukovec - RAZVIJANJE SOCIALNIH IN BRALNIH VEŠČIN PRI DEKLICI Z NIZKO SAMOPODOBO S POMOČJO TERAPEVTSKEGA PSA
 6. Namen magistrskega dela je seznaniti širšo javnost s programom R.E.A.D. (Reading Education Assistance Dogs), branje s pomočjo psa in njegovim vplivom na bralno motivacijo ter izboljšanje bralne pismenosti otrok.


  Dokument: Mojca Debevc - BRANJE S POMOČJO PSA, magistrsko delo

PRISPEVAJ SVOJIH 5

Vsaka PETka je dobrodošla, saj nam pomaga delati bolje.

RAD BI DONIRAL