Janja in Luna v ZUDV Dornava
Foto: Vesna Hrovat

Cicero na URI Soča
Foto: Vesna Hrovat

Fjodor in Alenka v DU Nova Gorica
Foto: Branka Foršček

Jona in Živa v ZUDV Dornava
Foto: Vesna Hrovat

Valentina in Fjord na URI Soča
Foto: Vesna Hrovat

Vanda in Sisy v ZUDV Dornava
Foto: Luka Dakskobler

Vanda in Sisy v ZUDV Dornava
Foto: Luka Dakskobler

Vanda in Sisy v ZUDV Dornava
Foto: Luka Dakskobler

Vanda in Sisy v ZUDV Dornava
Foto: Luka Dakskobler

Vanda in Sisy v ZUDV Dornava
Foto: Luka Dakskobler

TERAPIJA S POMOČJO PSA (AAT – Animal Assisted Therapy) je ciljno usmerjeno posredovanje, v katerem je pes, ki ustreza določenim merilom sestavni del procesa. AAT izvajajo za to usposobljeni strokovnjaki v okviru svoje stroke.

Ključne značilnosti: točno določeni cilji za vsakega posameznika in beleženje napredka. Izvaja se v daljšem časovnem obdobju.

Lahko se izvaja individualno ali v skupini.

 

Pri terapiji sodelujejo:

 

Kje se izvaja?

Terapija se izvaja v ustanovah, s katero ima zavod podpisan dogovor o sodelovanju in v kateri so strokovne osebe, usposobljene na področju terapevtskega posredovanja s pomočjo psa.

 

Koliko časa se izvaja?

Od 15 do maksimalno 60 minut z obveznimi vmesnimi odmori za psa.

PRISPEVAJ SVOJIH 5

Vsaka PETka je dobrodošla, saj nam pomaga delati bolje.

RAD BI DONIRAL