Alenka in Lili, Dunja in Gaja, Nina in Avša, Jasmina in Oli, Irma in Fiona, Pediatrična klinika Ljubljana
Foto: Katja Kotba

KAKŠEN MORA BITI TERAPEVTSKI PAR

Terapevtski par sta vodnik in pes s pridobljeno licenco za opravljanje dejavnosti Zavoda PET.

Terapevtski pes

Dobro socializiran, vzgojen in šolan pes, z visokim tolerančnim pragom do ljudi in drugih živali. Ima veljavno veterinarsko spričevalo in je redno negovan. Pes je z vodnikom uspešno opravil testiranje na področju osebnosti in sposobnosti, praktično usposabljanje, skupaj s svojim vodnikom uspešno opravil zaključni izpit in dopolnil 2 leti.

Vodnik terapevtskega psa

Vodnik terapevtskega psa je fizično zdrava in osebnostno zrela oseba, izobražena na področju posredovanja s pomočjo psa. Imeti mora dodatna znanja s področij kinologije in veterine ter specifična znanja o stanjih in boleznih uporabnikov, s katerimi se srečuje. Svoje znanje mora redno obnavljati in nadgrajevati.

Spoštovati mora ljudi in živali ter imeti smisel za delo z njimi. Imeti mora razvite veščine komuniciranja in biti pri delu samostojen, iznajdljiv in zelo odgovoren. Znati mora razbrati pasjo govorico, poznati osebnostne lastnosti in reakcije svojega psa, prepoznati in znati preprečiti stres pri psu ter se znati hitro in pravilno odzvati v nepredvidljivih situacijah. Skupnosti torej mora dajati vzgled dobrega skrbnika psa in filantropa.

Delo s terapevtskimi psi ni omejeno samo na osebe s posebnimi potrebami, temveč se uporablja širše. Terapevtski psi so navadno domači ljubljenčki vodnikov, s katerimi le-ti izvajajo posredovanje s pomočjo psa v različnih ustanovah.

Terapevtski psi niso psi pomočniki. Opozoriti velja, da terapevtski pes ne more postati vsak pes, saj so kriteriji pri testiranju o primernosti za terapevtskega psa zelo visoki.

Trenutna zakonodajna problematika

Terapevtski psi, v nasprotju s psi vodniki slepih in psi pomočniki, niso priznani oz. zavedeni v zakonih in pravilnikih RS. Prav tako v zakonih in pravilnikih RS ni opredeljeno področje posredovanja s pomočjo psa. Situacija je v drugih državah po svetu podobna, čeprav je vse več držav takšnih, ki imajo tudi zakonsko podlago za posredovanje s pomočjo živali in zakonsko opredeljujejo tudi terapevtske pse.

PRISPEVAJ SVOJIH 5

Vsaka PETka je dobrodošla, saj nam pomaga delati bolje.

RAD BI DONIRAL