Razvojni center zavoda

Član Razvojnega centra lahko postane organizacija, društvo ali institucija, ki predloži:

Pristopna izjava

 

Zahtevano dokumentacijo pošljite na sedež zavoda; o vključitvi odloča posebna Komisija za članstvo.

Člani Razvojnega centra plačujejo letni prispevek, ki ga na predlog Svet zavoda potrdi Forum zavoda.

Več o pravicah in dolžnostih članov Razvojnega centra, si lahko preberete v Statutu zavoda.

Statut zavoda