Gaja na Pediatrični kliniki Ljubljana
Foto: Vesna Hrovat

Sisy, Vanda, Manja v Zavodu Dornava
Foto: Vesna Hrovat

Luna na OŠ Jožeta Moškriča Ljubljana
Foto: arhiv Zavod PET

Luna na obisku UKC Maribor, oddelek za pedopsihiatrijo
Foto: Vesna Hrovat

Franc in Don na obisku vrtca Studenci Maribor
Foto: arhiv Zavod PET

Avša in Nina na Pediatrični kliniki Ljubljana
Foto: Vesna Hrovat

Anastazija in Lola v UKC Maribor
Foto: arhiv Zavod PET

Pozitivne učinke posredovanja s pomočjo psa lahko razdelimo na več vidikov:

 

TELESNI VIDIK

 

MENTALNO ZDRAVJE

 

SOCIALNI VIDIK

 

KOGNITIVNI/IZOBRAŽEVALNI VIDIK

 

GOVOR IN KOMUNIKACIJA

PRISPEVAJ SVOJIH 5

Vsaka PETka je dobrodošla, saj nam pomaga delati bolje.

RAD BI DONIRAL