FAQ

Kje lahko dobim več informacij o Zavodu PET?

Za več informacij se lahko obrnete na elektronski naslov  info@zavod-pet.si in z veseljem vam bomo odgovorili na vaša vprašanja.

 

Koliko znaša letni prispevek?

Letni prispevek vsako leto posebej določi Svet zavoda. Za leto 2019 znaša letni prispevek 30€ za zaposlene in 15€ za študente, upokojence in brezposelne osebe.

 

Kje dobim vse potrebne obrazce za pristop k članstvu zavoda?

Vse potrebne obrazce za pristop k članstvu zavoda dobite na spletni strani v zavihku »Pridruži se nam«.

 

Pravkar sem oddal pristopno izjavo za članstvo v Zavodu PET. Koliko časa moram čakati na odgovor Komisije za članstvo?

Postopek včlanitve izvaja Komisija za članstvo, ki o izboru s sklepom v najkrajšem možnem času obvesti kandidata.

 

Kakšen je postopek pridobitve naziva »terapevtski par«?

Postopek za pridobitev licence za terapevtski par v Zavodu PET poteka na sledeč način:

 

Po uspešno zaključenih fazah izobraževanja, pripravništva in preverjanja znanja terapevtski par – pripravnik s svojim psom pridobi naziv terapevtski par in s tem licenco Zavoda PET za opravljanje terapevtskega dela, ki je veljavna dve leti. Pes – pripravnik lahko postane terapevtski pes pri starosti 2 let.

 

Ali se je potrebno posebej izobraževati, če želiš izvajati READ program?

Za izvajanje READ programa je potrebno najprej opraviti zgoraj opisano izobraževanje za terapevtski par. Nato mora pes opraviti še dodatna testiranja, ki jim sledi še izobraževanje za READ program. Po končanem izobraževanju vodnik opravi uradni preizkus znanja R.E.A.D.® programa v angleščini. Vsa dokumentacija terapevtskega para skupaj z uspešno opravljenim testom zavod pošlje v ZDA, na sedež organizacije Intermountain Therapy Animals, ki podeli uradno licenco.

 

Opravljen imam BBH izpit. Ali je to dovolj za opravljanje terapevtskega dela?

Ne. Vsak kandidat mora opraviti strokovno izobraževanje in potrebno pripravništvo ter teoretični in praktični izpit, da pridobi naziv terapevtski par.

 

Sem član/ica druge organizacije za posredovanje s pomočjo psov. Ali lahko postanem tudi vaš član?

Ne. Če ste že član druge organizacija za posredovanje s pomočjo psov, ne morete istočasno postati tudi član Zavoda PET.

 

Katere ustanove lahko obiskujeva, ko postaneva terapevtski par?

Naši terapevtski pari trenutno izvajajo program v naslednjih ustanovah: Pediatrična klinika Ljubljana, Pediatrična klinika Maribor, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS Soča, Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava, Psihiatrična bolnišnica Idrija, vrtec Studenci Maribor, Dom starejših občanov Pod Gorco, Center za varstvo in delo Golovec, Dom starejših Radovljica, Dom upokojencev Idrija-Marof, Dom Danice Vogrinec Pobrežje, Dom starejših občanov Bežigrad, Dom starejših Thermana Laško, Dom upokojencev Nova Gorica, Eberlov dom Izlake, Dom starejših Gornji Grad, Osrednja knjižnica Mozirje, OŠ Dr. Ljudevita Pivka Ptuj, OŠ Jožeta Moškriča, CIRIUS Vipava, OŠ Hinka Smrekarja Ljubljana, OŠ Ledine, OŠ Grum-Zagorje, Vrtec Vrhovci-enota Rožnik, OŠ Idrija, podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami ter enkratne predstavitvene obiske po osnovnih šolah in vrtcih.

 

Kakšne so dejavnosti Zavoda PET?

Zavod PET izvaja naslednja posredovanja s pomočjo psa (AAI – Animal Assisted Interventions):

 

Izvaja se tudi posredovanje s pomočjo psa na specifičnih področjih:

 

Ali mora biti kandidat za terapevtskega psa rodovniški?

Ne, pes za terapevtskega psa – pripravnika ne potrebuje rodovnika. Pomemben je karakter psa ter primerna socializiranost.

 

Ali je lahko moj mladiček kandidat za terapevtskega psa?

Pes sme opravljati test primernosti za izvajanje posredovanja s pomočjo psa, ko je fizično in čustveno odrasel oz. star najmanj 1 leto, naziv terapevtski pes pa lahko pridobi pri starosti najmanj 2 let.

 

Moj pes je gluh/slep. Ali lahko vseeno postane terapevtski pes?

Ne. Terapijo s pomočjo psa lahko opravlja samo popolnoma zdrav pes.

 

Kakšne so zdravstvene zahteve za terapevtskega psa?

Psi morajo biti cepljeni za vse bolezni, ki jih predpisuje zakon in interni strokovni pravilnik Zavoda PET.

 

Vsi terapevtski psi in terapevtski psi – pripravniki, ki so aktivni v ustanovah, morajo biti dvakrat letno veterinarsko pregledani. Veterinarske preglede opravlja veterinar, ki je pogodbenik zavoda. Brez uspešno opravljenega veterinarskega pregleda in veterinarskega spričevala terapevtski pes nima pravice vstopa v ustanovo. Vodniku, ki s takšnim psom opravlja posredovanje s pomočjo psa, se licenca avtomatično odvzame.

 

Psi morajo biti ob vstopu v ustanovo zdravi in negovani. Vodniki so dolžni skrbeti za redno odpravljanje zunanjih in notranjih zajedavcev. Prav tako so dolžni skrbeti za nego psa (čista koža in dlaka, uhlji in oči, postriženi kremplji in čiste blazinice na tačkah, čista ustna votlina).

 

Ali je terapevtski pes zavarovan?

Vsi psi delovnih članov imajo sklenjeno zavarovanje odgovornosti.

 

Kakšna je razlika med terapijo s pomočjo psa (AAT) in aktivnostjo s pomočjo psa (AAA)?

Terapija s pomočjo psa (AAT) je posredovanje, kjer so cilji za vsakega posameznika, točno določeni, napredek pa se beleži. Terapija se izvaja daljše časovno obdobje. Pri terapiji sodelujejo terapevtski par (vodnik in pes), uporabnik in strokovna oseba (zaposlena v ustanovi).

 

Aktivnost s pomočjo psa (AAA) je posredovanje, kjer cilji za posameznika niso točno določeni in beleženje napredka ni obvezno. Obisk je lahko enkraten in spontan. Pri aktivnosti ponavadi sodelujejo terapevtski par (vodnik in pes) in uporabnik. Lahko sodeluje tudi strokovna oseba, ni pa nujno.

 

Ali se lahko uporabniki posredovanja s pomočjo psa nalezejo kakšne bolezni od terapevtskega psa?

Ne. Pogoji za opravljanje terapije s pomočjo psa so opisani v točki številka 13. Če pes ne izpolnjuje pogojev, ne more opravljati svojega dela.