Presentation spots

Zavod PET - predstavitev

Zavod PET v ZUDV Dornava

Zavod PET na URI Soča

Zavod PET na Pediatrični kliniki Ljubljana

Zavod PET v Centru za varstvo in delo Golovec

Zavod PET v ZUDV Dornava, enota Trate

Zavod PET na OŠ Jožeta Moškriča

Zavod PET V DU Nova Gorica

Zavod PET v vrtcu

CONTRIBUTE YOUR 5

Every PET (5) is welcome, as you help us work better

I WOULD LIKE TO DONATE