Nataša in Lara, Vrtec Studenci Maribor
Foto: Gregor Habjanič

Nataša in Lara, Vrtec Studenci Maribor
Foto: Gregor Habjanič

IZOBRAŽEVANJE S POMOČJO PSA (AAE – Animal Assisted Education) je posredovanje v vzgojno – izobraževalne namene v vrtcih, šolah in drugih ustanovah oz. organizacijah, ki izvajajo izobraževanje otrok in mladine. Osnovni namen teh delavnic je osveščanje o sožitju z naravo in ravnanju z živalmi, o prostovoljstvu in odgovornosti do skupnosti v kateri živijo ali pa kot motivacija pri usvajanju učne snovi pri pouku, športnih dejavnostih ali pri dodatni strokovni pomoči. Delavnice so usklajene s šolskimi učnimi načrti.

Izvaja se lahko kot terapija ali kot aktivnost, s posamezniki ali skupinsko, kot enkratno srečanje ali kot sklop srečanj v daljšem časovnem obdobju, udeleženih pa je lahko največ 30 uporabnikov.

Kje se izvaja?

Izobraževanje s pomočjo psa se izvaja v vrtcih, osnovnih šolah ali drugih ustanovah oz. organizacijah, ki izvajajo izobraževanje otrok in mladine.

Koliko časa se izvaja?

Od 15 do maksimalno 60 minut, z obveznimi vmesnimi odmori za psa.

Primer dobre prakse

Izobraževanje s pomočjo psa na OŠ Hinka Smrekarja v Ljubljani.

CONTRIBUTE YOUR 5

Every PET (5) is welcome, as you help us work better

I WOULD LIKE TO DONATE