Nina in Avša
Foto: Jasmina Hasković

Delovni član lahko postane:

Pristopna izjava

Klavzula o lojalnosti

Potrdilo o nekaznovanosti

Izjava o zaupnosti

 

Zahtevano dokumentacijo pošljite na sedež zavoda; o vključitvi odloča posebna Komisija za članstvo.

Več o pravicah in dolžnostih delovnih članov zavoda, si lahko preberete v Statutu zavoda.

Statut zavoda

Po vključitvi kandidata se prične postopek izobraževanja kandidata za pridobitev licence za terapevtski par Zavoda PET.

Postopek pridobitve licence za terapevtski par:

Po uspešno zaključenih fazah izobraževanja, pripravništva in preverjanja znanja terapevtski par – pripravnik s svojim psom pridobi naziv terapevtski par in s tem licenco Zavoda PET za pravljanje posredovanja s pomočjo psa, ki je veljavna dve leti. Pes – pripravnik lahko postane terapevtski pes pri starosti 2 let.

PRISPEVAJ SVOJIH 5

Vsaka PETka je dobrodošla, saj nam pomaga delati bolje.

RAD BI DONIRAL