Dane petke

PET na enkratnih obiskih

PET v Pediatrični kliniki Ljubljana

PET na prireditvah

PET na uri Soča

PET v domovih starejših občanov

PET v vrtcih in šolah

PRISPEVAJ SVOJIH 5

Vsaka PETka je dobrodošla, saj nam pomaga delati bolje.

RAD BI DONIRAL