Avša na OŠ Hinko Smrekar
Foto: arhiv Zavod PET

Avša na OŠ Hinko Smrekar Ljubljana
Foto: arhiv Zavod PET

Avša na OŠ Hinko Smrekar Ljubljana
Foto: arhiv Zavod PET

Avša na OŠ Hinko Smrekar Ljubljana
Foto: arhiv Zavod PET

Avša na OŠ Hinko Smrekar Ljubljana
Foto: arhiv Zavod PET

Avša na OŠ Hinko Smrekar Ljubljana
Foto: Jasmina Hasković

Berem za PET
Foto: Jasmina Hasković

Mojca in Tessa na OŠ Hinka Smrekarja
Foto: Jasmina Hasković

Nina in Avša na OŠ Hinka Smrekarja
Foto: Jasmina Hasković

Branje s pomočjo psa – R.E.A.D. ® (Reading Education Assistance Dogs) je licenčni program organizacije Intermountain Therapy Animals iz ZDA, katerega izvajamo tudi v okviru našega zavoda in smo ga poimenovali »Berem za PET«.

Program, katerega cilj je izboljšati bralno pismenost otrok, povečati motivacijo, interes ter pozitivni odnos do knjig in branja na specifičen način: OTROK BERE PSU.

 

Kje se izvaja?

Izvaja se lahko v vrtcih, osnovnih šolah in knjižnicah, vzgojnih zavodih, internatih, knjigarnah… .

 

Berem za PET v knjižnici (R.E.A.D. ®) – AAA

Program je opredeljen kot aktivnost s pomočjo psa. Otroci so že vnaprej izbrani, cilji niso zastavljeni, aktivnost se ne dokumentira.

 

Otrok se že vnaprej prijavi v knjižnici za enkratno sodelovanje, cilji niso zastavljeni, aktivnost se ne dokumentira. Namen je motivacija za branje, zabava, sproščanje pri branju.

Sodelujejo:

Kje se izvaja?

Izvaja se v knjižnicah, ki morajo zagotoviti primeren, miren prostor in knjige z živalsko tematiko.

Koliko časa se izvaja?

10-15 minut na otroka. Izvaja se enkrat tedensko – najmanj en mesec ali enkrat mesečno skozi vse leto.

 

Berem za PET v šoli (R.E.A.D. ®) – AAT

Je opredeljeno kot terapija s pomočjo psa. Otroci so izbrani za sodelovanje v programu, cilji so zastavljeni za vsakega posameznika posebej. Spremljajo se rezultati terapije, napredek se dokumentira. Pri terapiji sodeluje otrok, pes in vodnik. Strokovna oseba, ki je zaposlena na šoli, izbere posamezne otroke, ki bodo sodelovali, pripravi knjige, osmisli srečanje in dokumentira posamezno terapijo.

Sodelujejo:

Kje se izvaja?

Izvaja se v šoli.

Koliko časa se izvaja?

Trideset minut na posameznega otroka.

 

KAJ BRANJE S POMOČJO PSA NI?

PRISPEVAJ SVOJIH 5

Vsaka PETka je dobrodošla, saj nam pomaga delati bolje.

RAD BI DONIRAL