Avša in Nina na Pediatrični kliniki Ljubljana
Foto: Vesna Hrovat

Don in Franc v DST Laško
Foto: Branka Foršček

Dunja in Gaja na Pediatrični kliniki Ljubljana
Foto: Vesna Hrovat

Avša in Nina na Pediatrični kliniki Ljubljana
Foto: Vesna Hrovat

Na sprehodu z varovanci CVD Golovec
Foto: Branka Foršček

Lu na obiski v šoli
Foto: Branka Foršček

Karmen in Bora v DU Idrija, enota Marof
Foto: Vesna Hrovat

Lu na obiski v šoli
Foto: Branka Foršček

Ana in Zoja na obisku v šoli
Foto: arhiv Zavoda PET

AKTIVNOST S POMOČJO PSA (AAA – Animal Assisted Activity) je posredovanje, ki zagotavlja možnosti za motivacijske izobraževalne, rekreacijske in/ali terapevtske koristi, s katerimi izboljšamo kakovost življenja. AAA izvajajo posebej usposobljeni strokovnjaki in/ali prostovoljci skupaj s psi, ki ustrezajo določenim merilom.

Ključne značilnosti: cilji niso točno določeni, beleženje napredka ni obvezno, vsebina obiska je spontana, lahko je enkratni obisk.

Lahko se izvajajo individualno ali v skupini.

Pri aktivnosti sodelujejo:

Kje se izvaja?

Aktivnost se izvaja v ustanovah, s katero ima zavod podpisan dogovor o sodelovanju ali ob enkratnih predstavitvenih obiskih ustanov.

 

Koliko časa se izvaja?

Od 15 do maksimalno 60 minut, z obveznimi vmesnimi odmori za psa.

PRISPEVAJ SVOJIH 5

Vsaka PETka je dobrodošla, saj nam pomaga delati bolje.

RAD BI DONIRAL