Avša in Nina na nevrološkem oddelku

Don in Franc

Dunja in Gaja

Avša in Nina na nevrološkem oddelku

Na sprehodu

Lu na obiski v šoli

Karmen in Bora v DU Idrija, enota Marof

Lu na obiski v šoli

Ana in Zoja

AKTIVNOST S POMOČJO PSA (AAA – Animal Assisted Activity) je posredovanje, ki zagotavlja možnosti za motivacijske izobraževalne, rekreacijske in/ali terapevtske koristi, s katerimi izboljšamo kakovost življenja. AAA izvajajo posebej usposobljeni strokovnjaki in/ali prostovoljci skupaj s psi, ki ustrezajo določenim merilom.

Ključne značilnosti: cilji niso točno določeni, beleženje napredka ni obvezno, vsebina obiska je spontana, lahko je enkratni obisk.

Lahko se izvajajo individualno ali v skupini.

Pri aktivnosti sodelujejo:

Kje se izvaja?

Aktivnost se izvaja v ustanovah, s katero ima zavod podpisan dogovor o sodelovanju ali ob enkratnih predstavitvenih obiskih ustanov.

 

Koliko časa se izvaja?

Od 15 do maksimalno 60 minut, z obveznimi vmesnimi odmori za psa.

PRISPEVAJ SVOJIH 5

Vsaka PETka je dobrodošla, saj nam pomaga delati bolje.

RAD BI DONIRAL